Una gallina xica, pica, camatorta i ballarica
va tenir sis polls xics, pics, camatorts i ballarics.
Si la gallina no hagués sigut xica, pica, camatorta i ballarica,
els sis polls no haguessin sigut xics, pics, i ballarics.

Llegir embarbussaments de gallina
Tornar a Llegir embarbussaments


Contes.Cat | Contes Infantils , Contes Classics i Cançons Infantils. Aprèn jugant!