Què t'ha dit?
Què t'ha dut?
Què t'ha dat?

Llegir embarbussaments de dit dut dat
Tornar a Llegir embarbussaments


Contes.Cat | Contes Infantils , Contes Classics i Cançons Infantils. Aprèn jugant!