Les nits de gener
les més clares
i les més fredes de l'any
solen ser.

El gener és l'hereu de l'any,
i el desembre l'avi.

La lluna de gener
la reina del cel és.

Pel gener mana la lluna
i pel juliol mana el sol.

Si vols veure la lluna bé,
mira-la pel gener.

La lluna del gener,
la més clara de l'any
i mirar-la no fa d'any.

Dia creixent,
fred naixent.

Quan el dia neix
el fred creix.

Pel gener,
de dia al sol
i de vespre al braser.

Pel gener
tanca la porta
i encèn el braser.

Pel gener
la vella al foguer.

Mes de gener,
mes de geler.

El gener
serè i gelador.


Llegir dites de dites del gener
Tornar a Llegir dites


Contes.Cat | Contes Infantils , Contes Classics i Cançons Infantils. Aprèn jugant!