El Rei, la puça i el poll
De Ramon Llull

Un rei tenia dos donzells que cuidaven de la seva persona.

Un dia es va esdevenir que el rei seia a la seva cadira, i davant seu hi havia molts barons i cavallers.

Un d'aquells donzells estava davant seu, i va veure una puça en una vestidura que el rei vestia.

Aquell donzell va dir al rei que li plagués deixar-lo acostar per prendre una puça que hi havia al seu mantell, El rei li va donar llicència, i el donzell va prendre la puça.

El rei va voler veure la puça i la va mostrar al seus cavallers. Va dir que era molt gran meravella com una bèstia tan petita gosava acostar-se al rei.

El rei va fer donar al donzell cent besants.

L'altre donzell tenia enveja del seu company, i l'endemà va posar un gran poll en el mantell del rei, i va dir al rei paraules semblants a les que el seu company havia dit.

El donzell va donar el poll al rei, i el rei es va molestar fortament.

Va dir que ell era digne de mort, perquè els seus vestits no guardava de polls i va fer donar a aquell donzell cent assots.


Llegir contes de el rei la puca i el poll
Tornar a Llegir contes


Contes.Cat | Contes Infantils , Contes Classics i Cançons Infantils. Aprèn jugant!